Randevu Formu

Mesajınız başarıyla gönderilmiştir. Size en kısa sürede geri dönüş olacaktır.

Mesajınızı gönderirken hata oluştu. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.

Lütfen tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

E-Defter Programı

E-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro tarafından sağlanmaktadır.

E-Defter Nedir ?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kimler Yararlanabilir ?

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter'den yararlanabilir.

E-Defter Nasıl Saklanır ?

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti Mikro tarafından sağlanmaktadır.

Mikro E-Defter Avantajları

e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

Tüzel kişi mükellflerin 397 sıra no'lu vergi usül kanununun genel tebliğinde yer alan berlirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.

Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.

İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.

Mikro Antalya

Mikro Antalya