Randevu Formu

Mesajınız başarıyla gönderilmiştir. Size en kısa sürede geri dönüş olacaktır.

Mesajınızı gönderirken hata oluştu. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.

Lütfen tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

image

E-Fatura Nedir ?

13 Ocak 2016

E-Fatura Nedir?

E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen E-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

E-fatura kullanmanın avantajı nedir?

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.Dijital arşiv tutma sayesinde tüm kayıt ve faturalar sürekli el altında olacak ve aranan belgeler kısa sürede bulunacaktır.Muhasebe işlemleri kolaylaşacaktır.Faturalaşma daha kısa sürede gerçekleştiği için “ödeme” süreci de kısalacaktır.

Mükellefler arasında bir veri standardizasyonu olacak ve raporlama kolaylaşacaktır.Uluslararası yatırımcılar için vergi uyumu kolaylaşacaktır.

Tebliğ kapsamında kimler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar E-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın 

aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

E-Fatura Alıp/Gönderebilmek için önerilen yöntemleri nelerdir?

Elektronik Fatura Uygulamasına geçmek için 3 yöntem vardır. 

 E-Fatura Portalı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Portal üzerinden manuel olarak fatura girişi yapılmaktadır. 

 Entegrasyon 

Firmaların kendi muhasebe programlarını, Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine entegre ederek fatura alıp gönderebildikleri yöntemdir. Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen, kendilerine ait bilgi işlem 

alt yapısı olmayan mükelleflere önerilen bir yöntem değildir.

 Özel Entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış firmaların sunduğu e-fatura hizmetini kullanarak kendi muhasebe yazılımları aracılığıyla ilk yatırım maliyeti olmadan fatura alıp gönderebildikleri yöntemdir.

Özel Entegratörler Kimlerdir?

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura sistemine bağlanarak fatura gönderip alabilmeleri için hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 

http://www.efaturaforum.com/haber/hangi-entegratoru-secmeliyim-


E-Fatura Kullanım Yöntemleri Arası Geçiş yapılabilir mi?

Mükellefler e-Fatura Uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeleri şartıyla her zaman değiştirebilirler.

E-Fatura Uygulamasına Nasıl Başvurabilirim?

E-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı/elektronik başvuru yapılır ve mali mühür sertifikası edinilir. Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır.

Mali Mühür almak zorunlu mu?

Evet, mali mühür almak zorunludur. 

Kendi Mali Mührünü kullanmak zorunlu mu?

Hayır , özel entegratörlük yöntemiyle e-fatura uygulaması kullanıyorsanız daha az maliyetle özel entegratör firmanızın mali mührünü de kullanabilirsiniz. Bu sizi ayrıca bir kurulum maliyetinden kurtarır.

Mali Mühür başvurusunu nasıl yapabilirim?

Mali mühür başvurunuzu https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adreslerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuruyu Detaylandırabilir misiniz?

Özel entegratör aracılığıyla e-Fatura uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler ilgili başvuru belgeleri ve özel entegratör aracılığı ile e-fatura uygulamasına dahil olacağını bildirir bir dilekçe ile başvuru yapacaklardır.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu uygun bulunan, TÜBİTAKKamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükellefler Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. E-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini özel entegratör aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör tarafından tanımlanana kadar aktive edilmeyecektir. 31.12.2013 tarihinde ise geçiş işlemi henüz tamamlanmamış mükelleflerin portal hesapları aktive edilecektir.

Özel Entegrasyon yöntemini seçtim ancak entegratör ile anlaşamadım. Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura portalından manuel giriş yapabilir miyim?

Portal kullanımı, entegrasyon ya da özel entegratör seçeneklerinde yalnız biri ile fatura işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşmazlık durumunda özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması gereklidir. Bu durumda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir işleyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

Başvurumu yaptıktan hemen sonra E-fatura Uygulamasını Kullanmaya başlayabilir miyim?

Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

Hatalı kestiğim faturada süreç nasıl işliyor?

Eğer hatalı kesilen fatura ticari fatura ise, karşı tarafın hatalı faturayı reddetmesi gerekmektedir. Temel faturada ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

Alacağım e-faturalara itiraz sürem ne kadar?

Aldığınız faturalara itiraz süreniz 7 gündür.

Hem kağıt hem e-fatura düzenlemek mümkün mü?

e-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi Tebliğde belli edilen şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Bu bakımdan e-Fatura Uygulaması kağıt fatura düzenleme yanında mükelleflerin kullanabilecekleri alternatif bir yöntemdir. Ancak müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. Bunun yanında, aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

E-fatura kesmek zorunda olduğum mükellefe, faturalarımı kâğıt ortamında düzenleyebilir miyim? 

Hayır, Bu mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?

E-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kullanmak zorunda mıyım?

E-defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Mikro Antalya

Mikro Antalya